Általános szerződési feltételek

A webáruház üzemeltetőjének adatai

A szolgáltató neve: Calypso Health & Beauty Kft.

A szolgáltató székhelye: 1067 Budapest, Eötvös u. 35.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@dnh.hu

Cégjegyzékszáma: 01-09-185822

Adószáma: 24850809-2-42

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Telefonszáma: (+36) 20 4950205

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató adatai:

MikroVPS Kft.,

9985 Felsőszölnök, Hármashatár út 33.

Adószám: 25189861-2-18, EU Adószám: HU25189861

Általános rendelkezések és felhasználási feltételek

 1. Jelen ÁSZF teljes egészében nyilvános, a Webáruház minden általában elvárható intézkedést megtett annak érdekében, hogy a Megrendelő az ÁSZF-et még a szerződéses jogviszony létrejötte előtt megismerje.
 2. Minden a Weboldalon (www.novaya.hu) megrendelhető termékre és szolgáltatásra nézve a jelen Általános Szerződési Feltételeket kell alkalmazni – függetlenül attól, hogy a Megrendelő a Weboldal regisztrált felhasználója, vagy sem.
 3. A Webáruháznál nincs hatályban egyéb magatartási kódex és a jelen ÁSZF nem utal egyéb magatartási kódexre. A Felek kifejezetten kizárják a Megrendelőnél esetlegesen érvényben lévő, vagy bármely más általános szerződési feltételek alkalmazását.
 4. A Weboldalra történő belépéssel, a Weboldal használatával, a regisztrációval és a megrendelés leadásával a Megrendelő kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a Webáruház használatára és szolgáltatásaira vonatkozó Általános Szerződési Feltételeket (beleértve az Adatvédelmi Szabályzatot is) és annak minden pontjával egyetért – abban az esetben is, amennyiben ezen szerződési feltételek eltérnek a szokásos piaci gyakorlattól. Az Adatvédelmi Szabályzatban és a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltak el nem fogadása esetén a Megrendelő és a Webáruház között szerződéses jogviszony nem jön létre.
 5. A Weboldalon felhasznált tartalmak jogosulatlan felhasználása tilos, a jogosulatlan felhasználás büntetőjogi és polgári jogi jogkövetkezményeket vonhat maga után, ennek megfelelően tilos a Webáruházban megjelenő bármilyen tartalom vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése.
 6. A Webáruház minden az adott helyzetben általában elvárhatót megtesz a Weboldalon feltüntetett adatok pontosságáért, azonban nem vállal felelősséget az esetlegesen pontatlanul, vagy helytelenül feltüntetett adatokért, a Webáruház működését biztosító informatikai rendszer hibáiért és az ezekből eredő károkért, továbbá a Weboldalról linkek útján elérhető további oldalak tartalmáért.
 7. A szerződés, illetve az azzal kapcsolatos kommunikáció nyelve minden esetben a magyar. A szerződés teljesítésével kapcsolatos kommunikációért a Webáruház díjat nem számít fel.

A szerződés tárgyára vonatkozó rendelkezések

 1. A Webáruház kozmetikai termékeket és étrend-kiegészítőket (a továbbiakban: Termék/Termékek) forgalmaz. A Termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. A Webáruház a Termékek mellett rövid leírásban feltünteti az adott Termék jellemzőit, tulajdonságait.
 2. A megjelenített Termékek a Webáruházon keresztül rendelhetőek meg. A Termékek árai az általános forgalmi adót, illetve minden egyéb adót és termékdíjat, stb. tartalmazzák, és magyar forintban értendők. A Termékek mellett feltüntetett ár darabonként értendő. A szállítás díját a feltüntetett árak nem tartalmazzák. Csomagolási költséget nem számítunk fel.
 3. A Webáruház fenntartja a forgalmazott Termékek körének, illetve árának megváltoztatására vonatkozó jogát, a változások a Weboldalon történő közzététellel lépnek hatályba.
 4. A Webáruház nem vállal felelősséget a gondossága ellenére hibásan feltüntetett árért vagy Termék jellemzőkért, így a honlapot üzemeltető technikai szolgáltatónak, vagy az informatikai rendszernek felróható adatrögzítési hibákért, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, a Termék(ek) közismert nagyságrendű árától jelentősen eltérő, irreális árra vagy jellemzőre. Ilyen esetekben a Webáruház nem köteles a Termék(ek)et a Weboldalon feltüntetett hibás áron szolgáltatni, hanem a megrendelés visszaigazolásában köteles felajánlani a helyes áron történő szállítást, amely ajánlat ismeretében a Megrendelő, döntése szerint jogosult a Termék(ek)et a helyes áron megrendelni, vagy jogosult bármely hátrányos jogkövetkezmény nélkül elállni a vásárlási szándékától – amely esetben azonban egyik fél sem jogosult a hibás ár feltüntetésből eredően bármilyen vagyoni, vagy nem vagyoni természetű igényt érvényesíteni a másik féllel szemben.
 5. Amennyiben akciós ár vagy egyéb kedvezményes lehetőség kerül bevezetésre, úgy a Webáruház teljes körűen tájékoztatja a felhasználókat az akció időtartamáról, igénybevételének feltételeiről.

 

A vásárlás folyamata

 1. A Webáruházban történő vásárlásnak a Weboldalon történő regisztráció nem feltétele, mindazonáltal a regisztráció – a vásárlás folyamatának egyszerűsítése érdekében – javasolt. A regisztráció, illetve a megrendelés során esetlegesen megadott téves adatokkal összefüggésben a Webáruház felelősséget nem vállal.
 2. A megvásárolni kívánt Termék(ek) mellett található kosár ikonra történő kattintással a kiválasztott Termék – a Megrendelő által megadott darabszámban – a Megrendelő virtuális kosarába kerül. Ekkor megjelenik a képernyő jobb felső sarkában a kosár ikon, mely alatt látható az addig kiválasztott Termék, annak egységára és a rendelés teljes értéke. A „Kosár megtekintése” gombra kattintva, megnyílik a kosár tartalma, ahol kiválaszthatja a szállítás módját. A Termékek kosárba helyezése még nem jelent megrendelési kötelezettséget; a vásárolni kívánt mennyiség növelhető, a kiválasztott Termék törölhető, a Megrendelő visszatérhet a Webáruházba, ahol folytathatja a Termék(ek) kiválasztását új, vagy további Termékeket adhat a kosarához. A virtuális kosárban lehetőség van a Dr. Nona személyes kedvezmények érvényesítésére is. Ehhez a megjelölt mezőbe be kell írni a regisztrációs kódot, majd az “Érvényesít” gombra kattintva a kedvezmény levonásra kerül.
 3. A kiválasztott Termékek és azok darabszámának véglegesítését követően a Weboldal a megrendelés teljesítéséhez adatok megadását kéri a Megrendelőtől (név, lakcím, e-mail, telefon). A csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező, ezek hiányában a megrendelés nem teljesíthető. Megrendelést leadni csak a Webáruházban történő megrendeléssel lehet, egyéb úton nincs erre lehetőség.
 4. Következő lépésként a Webáruház felajánlja a Megrendelő számára a lehetséges fizetési módozatokat, amelyek közül a Megrendelő szabadon választhat. A Fizetési feltételeket a jelen ÁSZF “Fizetési feltételek” pontja tartalmazza. A megadott adatok pontosságáért a Megrendelő felel, a Webáruház kizárja a felelősségét az adatok pontatlan, téves vagy hiányos megadásából eredő esetleges késedelemért és károkért.
 5. A fizetési mód kiválasztását követően a „Megrendelés elküldése” ikonra kattintva lehet elküldeni a megrendelést, amely mozzanattal a Megrendelő egyben hozzájárul az megrendeléshez kapcsolódó informatikai adathalmaz Webáruház számítógépes rendszere általi fogadásához, illetve annak feldolgozásához, továbbá ezzel kijelenti, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF és Adatvédelmi Nyilatkozat tartalmát maradéktalanul megismerte és azt magára nézve kötelezőnek ismeri el. A „Megrendelés elküldése” gomb megnyomása a feltüntetett (bruttó, az általános forgalmi adót, az egyéb adókat, termékdíjakat, stb. magában foglaló) összegre vonatkozó fizetési kötelezettséget vonja maga után.
 6. A Termékek megrendelésére vonatkozó szerződés a megrendelés Webáruház általi visszaigazolásával jön létre, mely – megrendelési azonosítót is tartalmazó – visszaigazolást a Webáruház 48 (negyvennyolc) órán belül köteles elektronikus úton – a Megrendelő által a megrendelés, vagy a regisztráció során megadott e-mail címre – megküldeni. A megrendelés leadásával és annak a Webáruház általi visszaigazolásával létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, azt a Webáruház iktatja és elraktározza (a továbbiakban: Szerződés). Amennyiben a visszaigazolás 48 (negyvennyolc) órán belül nem érkezik meg a Megrendelőhöz, úgy a Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. Ilyen esetben kérjük vegye fel a kapcsolatos a Webáruházzal a fenti elérhetőségek valamelyikén.
 7. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Webáruházhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A Webáruház kizárja a felelősségét arra az esetre, ha a megrendelési visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert a Megrendelő rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni, internet-, szerver-, egyéb technikai hiba esetén, vagy egyéb okból, amely a Megrendelő gondatlanságára vezethető vissza. Ilyen esetekben a felek között a Szerződés nem jön létre.
 8. A Szerződésben foglaltakat a Megrendelő köteles teljesíteni és betartani, vagyis a Megrendelő köteles a megrendelt Termék(ek) feltüntetett vételárát megfizetni és az(oka)t átvenni. Amennyiben a Megrendelő a Termék(ek)et nem veszi át, vagy a vételárat és/vagy a szállítási költséget nem fizeti meg, úgy a Webáruház jogosult a felmerült kárai (így különösen, de nem kizárólagosan a kiszállítás és a visszaszállítás díja) megtérítését követelni, jogosult továbbá a Megrendelőt a Webáruház további használatából kizárni.
 9. A Megrendelő a Webáruház bármely elérhetőségén (e-mail, telefon) hétköznapokon délelőtt 11 és délután 19 óra között érdeklődhet az automatikus visszaigazoló e-mailben kapott megrendelési azonosító alapján a megrendelt Termékekkel kapcsolatban.
 10. A megrendelt Termékekről – továbbá a szállítási díjról – a Webáruház számlát készít, melyet a Termékekkel egyidejűleg ad át a Megrendelőnek. A számlát a Webáruház a hatályos jogszabályokban előírt módon és ideig tárolja.

Fizetési feltételek

 1. A megrendelt termékek vételárát a Megrendelő két úton fizetheti meg: a teljes vételárat és a szállítási költségeket megfizetheti a kiszállítást megelőzően banki átutalással az OTP banknál vezetett 11794015-20002963 számú számlaszámra vagy – kizárólag egyéni átvétel vagy GLS futár mód választása esetén – a teljes vételárat és a szállítási költségeket készpénzben megfizetheti az átvétellel egyidejűleg utánvéttel.
 2. Utánvételes fizetési mód választása esetén személyes átvételnél készpénzben, futárral történő szállítás esetében készpénzben vagy bankkártyával lehet megfizetni a vételárat és a szállítási költséget.
 3. A banki átutalás útján történő fizetés választása esetén a Webáruház mindaddig jogosult megtagadni a megrendelt Termék(ek) kiszállítását, illetve kiküldését, amíg a Megrendelő a Termék(ek) teljes vételárát és a szállítási költségeket ki nem egyenlítette. Átutalás esetében a Webáruház teljesítési (szállítási) határideje a Termék(ek) vételárának és a vonatkozó szállítási költség Webáruház bankszámlájára történő beérkezésének napján kezdődik meg. Átutalás útján történő fizetés esetén az átutalással felmerülő banki költségek a Megrendelőt terhelik.
 4. Amennyiben egyéni átvétel, vagy DPD futár szállítási mód esetén a Megrendelő az átvételkor nem egyenlíti ki a megrendelt Termék(ek) teljes vételárát és a szállítási költséget, úgy a Webáruház, illetve a DPD futár jogosult a Termék(ek) átadását megtagadni és a felmerült kárai (így különösen, de nem kizárólagosan a kiszállítás és a visszaszállítás díja) megtérítését követelni a Megrendelőtől, jogosult továbbá a Megrendelőt a Webáruház további használatából kizárni.
 5. A fentiekben meghatározottaktól eltérő fizetési módot vagy feltételt, így például kártyás fizetést, csekket, vagy váltót a Webáruháznak nem áll módjában elfogadni.

Szállítási feltételek

 1. A Webáruházban megvásárolt Termék(ek)et a Webáruház igény esetén készpénzes fizetési mód választása esetében a Megrendelés visszaigazolását, átutalásos fizetési mód választása esetén pedig a teljes vételár és a szállítási költségek Webáruház bankszámláján történő jóváírását követő 3 (három) munkanapon belül kiszállítja a Megrendelőnek a megadott szállítási címre. Postai úton vagy postafiók címre a Webáruház nem szállít.
 2. A Megrendelő szabadon választhat a különböző szállítási módok közül:
  1. GLS futárszolgálat (a Webáruház a megrendelt Termékeket a GLS csomagszállító szolgáltatásával juttatja a Megrendelő által megadott szállítási címre. A GLS kézbesítőjénél – utánvétel esetén – készpénzes vagy bankkártyás fizetésre van lehetőség. A GLS a Termékeket tartalmazó csomag feladását követő munkanapon 8-20 óra között szállít a Megrendelő által megadott címre, előzetes SMS vagy e-mail értesítést követően.

   A Termékeket tartalmazó csomag sikertelen kiszállítása esetén a futárszolgálat értesítést hagy a szállítási címen, amely értesítőn található telefonszámon lehet egyeztetni a futárral a csomag ismételt kézbesítésének időpontjáról. Ennek hiányában a futár az első sikertelen kézbesítést követő munkanapon kísérli meg újra a csomag kiszállítását. A második sikertelen kísérlet esetében a csomag visszakerül a Webáruházhoz.

  2. Személyes átvétel (a Megrendelő a megrendelt termékeket személyesen is átveheti a Calypso Health & Beauty Kft. irodájában a 1067 Budapest, Eötvös u. 35. szám alatti címen, kedden, szerdán és csütörtökön 11-19 óra között. A Megrendelő a csomagját a kiértesítéstől számított 5 napon belül veheti át.
 3. A Webáruház a Megrendelő által megadott e-mail címre értesítést küld, amennyiben a megrendelt Termékeket átadja a futárszolgálatnak illetve ha a megrendelt Termékek a személyes átvétel esetében az átvételre készen állnak.
 4. A mindenkori kiszállítási díjakról és felmerülő költségekről a Webáruház a Weboldalon nyújt részletes tájékoztatást. A Webáruház fenntartja a jogot a szállítási díjak összegének módosítására, amely módosítások a Weboldalon történő közzététellel egyidejűleg lépnek hatályba.
 5. Bármely szállítási mód esetében, amennyiben a Termékek átvétele a Megrendelőnek felróható okból meghiúsul, úgy a Webáruház jogosult a Termék(ek) átadását megtagadni és a felmerült kárai – így különösen, de nem kizárólagosan a kiszállítás és a visszaszállítás díja – megtérítését követelni a Megrendelőtől.
 6. A Webáruház ezúton javasolja a Megrendelőinek, hogy a csomagot kézbesítéskor a futárszolgálat jelenlétében alaposan vizsgálja meg és a Termék(ek)en esetlegesen észlelt sérülés, vagy a csomag esetleges hiányossága esetén ne vegye át a küldeményt, hanem kérje jegyzőkönyv felvételét. Az átvételi elismervény aláírásával a Megrendelő elismeri, hogy a megrendelt Termékeket hiánytalanul, sérülésmentesen és bontatlan, zárt csomagolásban átvette.

Elállási jog

 1. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés e) pontja alapján olyan zárt csomagolású termék esetében, amely egészségvédelmi és higiéniai okokból az átadást követő felbontás után nem küldhető vissza, a fogyasztó (Megrendelő) nem gyakorolhatja az elállási jogát. Tekintettel arra, hogy a Webáruház a jelen ÁSZF hatálybalépésének időpontjában kizárólagosan olyan Termékeket kínál eladásra, amelyek zárt csomagolásúak és amelyek összetétele, jellemzői, szavatossága a Termékek zárt csomagolásból történő kibontását követően változhat illetve változik, így egészségvédelmi, higiéniai okokból a zárt csomagolás megbontását követően a Megrendelőt nem illeti meg az elállás és a Termékek visszaküldésének joga.
 2. Amennyiben a Megrendelő élni kíván elállási jogával, úgy kérjük hogy a Terméket a megérkezést követően semmilyen módon ne bontsa ki a zárt csomagolásból, mivel a csomagolás bármilyen módon történő sérülése esetén a Termék bontottnak minősül és ez esetben az elállás joga kizárt. Egyebekben az elállásra a 3-6. pontokban foglaltak az irányadóak.
 3. Fogyasztó által megkötött szerződés esetében a Megrendelő – a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 20. §-ban foglalt rendelkezéseknek megfelelően 14 (tizennégy) naptári napon belül jogosult a szerződéstől indokolás nélkül elállni, amennyiben a megrendelt Termékek csomagolása bontatlan és sérülésmentes. Az elállási határidő attól a naptól számított 14 (tizennégy) naptári nap elteltével jár le, amelyen a Megrendelő, vagy a Megrendelő által megjelölt, fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméke(ke)t átveszi. A Megrendelő a Szerződés megkötésének napja és a Termék(ek) átvétele közötti időtartamban is gyakorolhatja a jelen pont szerinti elállási jogát.
 4. Az elállási jogát csak és kizárólag fogyasztónak minősülő Megrendelő (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1.§ (1) 3. pont) jogosult gyakorolni. Ha a Megrendelő az elállási jogával élni kíván, úgy az elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni postán a következő címre: Calypso Health & Beauty Kft., 1067 Budapest, Eötvös u. 35, vagy elektronikus úton – a Webáruház e-mail címére: info@dnh.hu. E célból használhatja a jelen ÁSZF végén található elállási nyilatkozat mintát is. Az elállási jog gyakorlása határidőben történik meg, ha a Megrendelő az elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát a 1. pont szerinti határidő lejárta előtt elküldi/postára adja.
 5. Ha a fogyasztónak minősülő Megrendelő eláll a szerződéstől, úgy a Webáruház haladéktalanul, de legkésőbb a Megrendelő nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) naptári napon belül visszatéríti a Megrendelő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a szállítási díjakat is. A Webáruház a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve ha a Megrendelő – az elállási nyilatkozatban, vagy azt követően más módon – más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten hozzájárulását adja, e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Megrendelőt semmilyen többletköltség nem terheli.
 6. Az elállási jog gyakorlása esetén a Megrendelő köteles a Webáruház számára (Calypso Health & Beauty Kft., 1067 Budapest, Eötvös u. 35.) az elállással érintett termék(ek)et indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az elállási nyilatkozat közlésétől számított 14 (tizennégy) naptári napon belül visszaküldeni, vagy átadni, kivéve ha a Webáruház kifejezetten, írásban vállalta, hogy a Termékeket maga fuvarozza, szállítja vissza. A Termék(ek) visszaküldésének közvetlen költségét, kivéve ha a Webáruház kifejezetten, írásban vállalta e költséget, teljes mértékben a Megrendelőt terhelik.
 7. A 6.3. pont szerinti visszatérítést a Webáruház mindaddig jogosult visszatartani, amíg az elállással érintett Termék(ek) vissza nem került(ek) a Webáruházhoz, vagy amíg a Megrendelő kétséget kizáróan nem igazolta, hogy az elállással érintett Termék(ek)et visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
 8. A Megrendelőt megillető elállási jogra vonatkozó egyéb szabályokat a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet tartalmazza.

Termékszavatosság

 1. Fogyasztónak minősülő Megrendelő (a Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 3. pont) által a Webáruházban vásárolt ingó dolog (termék) hibája esetén a Megrendelő termékszavatossági igényt érvényesíthet.
 2. Termékszavatossági igénye alapján a fogyasztónak minősülő Megrendelő (a Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 3. pont) kizárólag azt követelheti a Termék gyártójától, előállítójától és forgalmazójától, hogy a Termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak minősülő Megrendelő érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a Terméket cserélje ki. Ebből a szempontból a Termék akkor tekintendő hibásnak, ha nem felel meg a Terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a Termék előállítója, vagy forgalmazója által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A Termék hibáját, hiányosságát – továbbá azt, hogy fogyasztónak minősül (a Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 3. pont) – termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Megrendelőnek kell bizonyítania. Tekintettel arra, hogy a Termékek jellegéből adódóan a kijavítás, mint termékszavatossági igény teljesítése lehetetlen, így termékszavatossági igényként a Megrendelő kicserélést kérhet.
 3. A fogyasztónak minősülő Megrendelő a hiba felfedezését követően késedelem nélkül köteles a hibát a Termék előállítójával, vagy forgalmazójával közölni. A hiba felfedezésétől számított 5 (öt) napon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Megrendelő a felelős.
 4. A Termék előállítóját és forgalmazóját a termékszavatosság az adott Termék általa történt forgalomba hozatalától számított 2 (kettő) évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár. A termékszavatossági jogokat a Termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a Termék előállítójával, vagy forgalmazójával szemben.
 5. A Termék előállítója és forgalmazója akkor mentesülhet a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége, vagy önálló foglalkozása körében gyártotta, vagy forgalmazta; hogy a Termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a technika és a tudomány állása szerint nem volt felismerhető; vagy hogy a Termék hibáját jogszabály, vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta; a mentesüléshez elegendő bármely ok bizonyítása.
 6. A fogyasztónak minősülő Megrendelő termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén a – csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a Termék kijavítással érintett részére vonatkozó – kellékszavatossági kötelezettség a Termék előállítóját, vagy forgalmazóját terheli.
 7. A Megrendelő ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, párhuzamosan nem érvényesíthet. Ilyen Megrendelői törekvés esetén a Webáruház elsősorban tisztázza a Megrendelővel azt, hogy a Megrendelő mely igényét kívánja érvényesíteni; ennek időtartama az igény teljesítésének időtartamába nem számít bele.

Panaszkezelés, szavatossági igények intézése

Panasz

 1. A Megrendelő a Webáruház Termékeinek fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a Webáruházzal.
 2. A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha a Megrendelő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Webáruház a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Megrendelőnek átadni, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Megrendelőnek legkésőbb a panaszra adott érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Webáruház köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.
 3. Az írásbeli panaszt a Webáruház a beérkezését követően 30 (harminc) napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a Webáruház indokolni köteles. A Webáruház a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 5 (öt) évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.
 4. A panasz elutasítása esetén a Webáruház köteles a Megrendelőt írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárást kezdeményezheti és meg kell adni a Webáruház székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét is.

Szavatossági igény intézése

 1. Szavatossági igény érvényesítésekor a Szerződés megkötését a Megrendelőnek kell bizonyítania. A Szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a Megrendelő bemutatja.
 2. A Webáruház a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni. Ha a Webáruház a szavatossági kötelezettségének a Megrendelő által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, ennek indokát a jegyzőkönyvben meg kell adni. A jegyzőkönyvnek tájékoztatást kell tartalmaznia arról, hogy fogyasztói jogvita esetén a Megrendelő a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Megrendelő rendelkezésére kell bocsátani.
 3. Ha a Webáruház a Megrendelő szavatossági igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – 5 (öt) munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a Megrendelőt.
 4. A Webáruház a Megrendelő szavatossági vagy jótállási igényéről felvett jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított 3 (három) évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.
 5. A szavatossági vagy jótállási igény bejelentése nem minősül a fogyasztóvédelemről szóló törvény szerinti, fenti 1.-4. pontban ismertetett panasznak.

Közös szabályok

 1. A Megrendelő panaszát vagy szavatossági igényét bejelentheti a Webáruház bármely elérhetőségén (telefon, e-mail), a 1012 Budapest, Attila út 133. szám alatti levelezési címen vagy ugyanezen a címen található irodában személyesen.
 2. A Webáruházban vásárolt termékekkel, szolgáltatásokkal, illetve a vásárlással kapcsolatban, továbbá a jelen ÁSZF egészének, vagy bármely részének érvénytelenségével kapcsolatban esetlegesen felmerülő jogviták elbírálása során a magyar jog az irányadó.
 3. A Webáruház működésével, termékeivel, szolgáltatásaival kapcsolatos bármilyen panasz esetén a Megrendelők a lakóhelyük, tartózkodási helyük szerint illetékes Békéltető Testülethez, vagy Budapest Főváros Kormányhivatalának Fogyasztóvédelmi Felügyelőségéhez (1052 Budapest, Városház u. 7.) továbbá Magyarország rendes bíróságaihoz fordulhatnak.

Kizárás a Webáruházból

A Webáruház fenntartja a jogot bármely felhasználó kizárására, vagy bármely tranzakció, vagy más tartalom, információ törlésére, amely  értelmezése szerint ellenkezik a Webáruház megfelelő használatával, vagy amelyet a Webáruház rágalmazásnak, jogellenesnek, sértőnek, erkölcstelennek, vagy egyéb okból nemkívánatosnak minősít. A kizárással szemben a Webáruház külön jogorvoslati lehetőséget nem biztosít.

Záró rendelkezések

 1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet, valamint más hatályos magyar jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.
 2. A jelen Általános Szerződési Feltételek a Weboldalon történő közzététel napjától visszavonásig érvényesek.
 3. A Webáruház bármikor jogosult jelen általános szerződési feltételeket egyoldalúan módosítani. Az ilyen módosítások a Weboldalon történő közzététellel egyidejűleg lépnek hatályba.
 4. Jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezések valamelyikének érvénytelensége vagy hatálytalansága nem érinti a többi rendelkezés alkalmazhatóságát.
 5. Amennyiben a Webáruház a jelen ÁSZF alapján megillető valamely jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Amennyiben a Webáruház egy-egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez vagy kikötéséhez, az nem jelenti azt, hogy lemondott volna arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához és betartatásához.
 6. A Webáruház és a Megrendelő vitás ügyeiket elsődlegesen békés úton próbálják rendezni. Az ilyen módon nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.
 7. A Weboldal felhasználói, illetve Megrendelői a jelen Általános Szerződési Feltételeket, a Weboldal, vagy a Webáruház használatát érintő, továbbá a megrendelt termékekkel kapcsolatos bármilyen további kérdéseikkel, észrevételeikkel a Webáruházhoz fordulhatnak az info@dnh.hu e-mail címen.

Vonatkozó jogszabályok

A jelen ÁSZF elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

45/2014. (II.26.) Kormányrendelet –a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;

évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről;

évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;

évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;

évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól;

évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről;

19/2014. (IV.29.) NGM rendelet – a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól.

Budapest, 2021. január 15.

Elállási nyilatkozat minta

Adatvédelmi szabályzat

Általános tudnivalók

 1. A Calypso Health & Beauty Kft. (székhely: 1067 Budapest, Eötvös utca 35, cg.: 01–09-185822, adószám: 24850809-2-42) és a D.N.I. – EU s.r.o. pobocka Kosice (Sturova 27, 04022 Kosice, Szlovákia) a továbbiakban: Adatkezelők) tiszteletben tartják a www.dnh.hu oldalt (a továbbiakban:Weboldal)felkereső, illetve az ott működő Webáruházat (a továbbiakban: Webáruház) használó személyek, mint érintettek információs önrendelkezési jogát és a személyes adatokhoz fűződő jogait, a személyes adatokra és a különleges adatokra vonatkozó adatkezelési tevékenységét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Infotv.) – és más hatályos jogszabályok – rendelkezéseinek mindenben megfelelve végzik.
 2. A jelen szabályzat – az Infotv. 20.§ rendelkezéseinek megfelelve – tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy az Adatkezelők milyen adatokat tartanak nyilván, azokat milyen célból, milyen alapon, miként és meddig kezelik, azokat kinek továbbítják, illetve hogy az adatokat kik ismerhetik meg. A jelen nyilatkozatból – illetve az említett jogszabály rendelkezéseiből – megtudhatja, hogy hogyan kérheti a kezelt adatok pontosítását, illetve hogy miként kérheti azok zárolását, vagy törlését az Adatkezelők nyilvántartásából, illetve hogy az adatkezeléssel kapcsolatos jogai sérelme esetén milyen jogorvoslati lehetőségei vannak.
 3. Jelen szabályzat elfogadásával a felhasználó kifejezetten hozzájárul a személyes adatai alábbiak szerinti rögzítéséhez, kezeléséhez, illetve továbbításához.
 4. A jelen nyilatkozat nem vonatkozik azokra az – eltérő domain alatti – internetes oldalakra, amelyek a www.dnh.hu oldalról linken keresztül elérhetőek. Ezen honlapok tartalmáért, az ezen honlapok üzemeltetői által végzett adatkezelési, vagy más tevékenységért az Adatkezelők felelősséget nem vállalnak.
 5. A Weboldalon található tartalom (jegyzetek, tanulmányok, egyéb írások, grafikák, képek stb.) a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján a feltüntetett szerzők szerzői jogi oltalom alá eső alkotásai, amelyekkel kapcsolatos bármilyen hasznosítási, felhasználási joggal csak az Adatkezelők illetőleg a külön feltüntetett szerzők rendelkeznek.

A kezelt személyes adatok köre

 1. Az Adatkezelők csak olyan személyes adatokat (a felhasználó vezeték- és keresztneve, lakcíme, szállítási és számlázási címe és neve, e-mail címe, jelszava és telefonszáma, életkora) rögzít és kezel, amelyeket a felhasználó – a Weboldalon történő regisztráció, vagy megrendelés során – önkéntesen bocsát az Adatkezelők rendelkezésére, illetve amelyekre vonatkozóan a felhasználó az adatrögzítéshez, az adatkezeléshez és az adattovábbításhoz kifejezetten hozzájárult. A regisztráció, illetve a megrendelés leadása egyúttal a személyes adatokat tartalmazó űrlap kitöltését és a jelen Adatvédelmi Szabályzatban foglaltak elfogadását is jelenti. A regisztráció, illetve a megrendelés során a személyes adatok Adatkezelők általi rögzítéséhez, kezeléséhez és továbbításához adott hozzájárulás írásbeli hozzájárulásnak minősül.
 2. A felhasználó által az Adatkezelők rendelkezésére bocsátott adatok valóságáért a felhasználó felelős.
 3. A Weboldal meglátogatása során a Weboldal szervere bizonyos adatokat automatikusan, rendszeradminisztrációs, statisztikai, vagy biztonsági célból eltárol. Ezek az adatok a felhasználó internetszolgáltatója, esetenként a felhasználó ún. IP-címe, a felhasználó böngészőszoftverének verziószáma, operációs rendszerének típusa, azok az oldalak, amelyeket a Weboldalon a felhasználó meglátogat, illetve azok a keresőszavak, amelyeket a Weboldal eléréséhez használt. Ezen adatokból csupán a Weboldal látogatottságára, illetve a Weboldal eléréséhez használt számítógépekre lehet következtetni, ezen adatok nem minősülnek személyes adatoknak. Az adatok kizárólag névtelenül kerülnek felhasználásra. Amennyiben az Adatkezelők ezen adatokat harmadik személyek részére továbbítják, úgy az a vonatkozó jogszabályi rendelkezések maradéktalan betartásával történik. Ezen adatokat az Adatkezelők a látogatástól számított legfeljebb 30 napig tárolják. Az adatkezelés jogalapja ebben az esetben az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§ (3) bekezdésében foglalt rendelkezés.
 4. A Weboldal használatának megkönnyítése céljából az Adatkezelő anonim látogatásazonosítókat, ún „cookie”-kat használ. A „cookie”-k kisméretű adatok, melyek a Weboldal látogatása során a böngészőprogramon keresztül ideiglenesen a felhasználó számítógépének merevlemezére kerülnek, funkciójuk a böngészés kényelmesebbé tétele. Az Adatkezelők által használt „cookie”-k a felhasználó személyes adatainak megismerésére, a felhasználó beazonosítására nem alkalmasak. A legtöbb böngészőprogram automatikuson elfogadja az anonim látogatásazonosítókat. A böngészőprogram beállításainak módosításával azonban a felhasználó kiküszöbölheti a „cookie”-knak a felhasználó számítógépének merevlemezén történő megjelenését. A felhasználó a tárolt „cookie”-kat bármikor eltávolíthatja a gépéről oly módon, hogy a számítógépe merevlemezéről törli az ideiglenes internet file-okat.
 5. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében a felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy az Adatkezelők reklámajánlataival, egyéb információkkal a regisztrációkor vagy a megrendeléskor megadott elérhetőségein (pl. elektronikus levélcím, vagy telefonszám) megkeresse. Az Adatkezelők a felhasználó reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltak szerint kezeli. Az Adatkezelők természetesen nem küldenek kéretlen reklámüzenetet és a felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen bármikor leiratkozhat az ajánlatok küldéséről az üzenetben lévő linkre kattintva.

Adatkezelés

Az adatkezelés célja

A felhasználó személyes adatait az Adatkezelők csak és kizárólag a felhasználóval való kapcsolattartás és számlázás, megrendelés és a szállítás lebonyolítása céljára, továbbá – a felhasználó ilyen tartalmú hozzájárulása esetén – marketing célokra kezeli és használja fel.

Az adatkezelés jogalapja

Az Adatkezelők általi adatkezelés jogalapja a felhasználó regisztrációja, vagy megrendelésének leadása, ennek során kifejezett írásbeli hozzájárulása és a jelen Adatvédelmi Szabályzat tartalmának elfogadása.

A felhasználók által az Adatkezelők rendelkezésére bocsátott személyes adatokat az Adatkezelők a jogszabály által meghatározott kereteken túlmenően, illetve a felhasználó hozzájárulását meghaladó módon nem kezelik és nem is adják tovább harmadik személyek részére, kivéve, ha az adatkezelés, adatfelhasználás, vagy adattovábbítás jogszabály, hatóság, vagy bíróság rendelkezése értelmében kötelező.

A felhasználó személyes adatainak esetleges továbbítását az Adatkezelők a vonatkozó jogszabályi rendelkezések maradéktalan betartásával végzik.

Az adatok biztonsága

A személyes adatokat az Adatkezelők emelt szintű védelemmel ellátott, Magyarország területén található védett szerveren őrzik és minden szükséges óvintézkedést megtesznek az adatok védelme – tehát az adatok elvesztésének, illetéktelen továbbításának, felhasználásának, nyilvánosságra hozatalának, módosításának, törlésének, vagy megsemmisítésének, valamint az illetéktelen adatbevitel megakadályozása – érdekében.

Az adatok megismerésére jogosult személyek

Az adatrögzítést, -kezelést és -továbbítást az Adatkezelők, illetve az Adatkezelők munkavállalói, megbízottai végzik. A személyes adatokhoz e fenti személyeken kívül más nem férhet hozzá, e személyek pedig kötelesek az általuk megismert adatokat titokban tartani és az adatmegismerés céljától eltérő célra azokat semmilyen körülmények között nem használhatják fel.

Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelők a személyes adatokat regisztrált felhasználók esetében korlátlan ideig, nem regisztrált felhasználók esetében a megrendelés leadásától számított 1 (egy) évig, illetőleg mindkét esetben az érintett felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig tárolják és kezelik.

Az érintett személy jogai

A felhasználó a személyes adatai kezelésének időtartama alatt bármikor jogosult felvilágosítást, tájékoztatást kérni a személyes adatok kezelésével összefüggésben, jogosult továbbá személyes adatai helyesbítését kérni az Adatkezelőktől. A felhasználó bármikor jogosult továbbá a személyes adatai kezelésére vonatkozó hozzájárulását a jövőre nézve visszavonni, valamint – a kötelező adatkezelés esetét kivéve – személyes adatai és/vagy különös adatai zárolását (az adat kezelésének végleges, vagy meghatározott időre történő korlátozását), vagy az Adatkezelők nyilvántartásából történő törlését kérni. E kérdésekkel kapcsolatban az Adatkezelők örömmel állnak a felhasználó rendelkezésére az info@dnh.hu e-mail címen, vagy levélben a 1067 Budapest, Eötvös u. 35. szám alatti levelezési címen.

A felhasználó az adatai marketing célokra történő felhasználására adott hozzájárulását külön is jogosult visszavonni, illetve az Adatkezelők által a felhasználó részére megküldött esetleges hírlevelekről – a hírlevelekben található link használatával – bármikor jogosult leiratkozni.

Jogorvoslati lehetőségek

A felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen:

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

c) az Infotv.-ben meghatározott egyéb esetekben.

Az Adatkezelők a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálják, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoznak, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatják. Ha az Adatkezelők az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítják, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetik, és az adatokat zárolják, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha a felhasználó az Adatkezelők tiltakozással kapcsolatos döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelők a fenti határidőt elmulasztják, úgy a felhasználó – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – az Infotv.-ben meghatározott módon bírósághoz fordulhat.

Ha az Adatkezelők az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoznak, kötelesek azt megtéríteni. Ha az Adatkezelők a felhasználó adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével a felhasználó személyiségi jogát megsérti, a felhasználó az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem a felhasználó szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

A jogorvoslati lehetőségekről egyebekben az Infotv. 21-23. § rendelkezései adnak bővebb tájékoztatást.

Az adatkezelő személye

A felhasználó adatainak kezeléséért, a kezelés jogszerűségéért felelős személy a Calypso Health & Beauty Kft. (székhely: 1067 Budapest, Eötvös utca 35, cg.: 01-09-185822, adószám: 24850809-2-42) és a D.N.I. – EU s.r.o. pobočka Košice (Štúrova 27, 04022 Košice, Szlovákia).

Egyéb információk

Az Adatkezelők a fenti Adatvédelmi Szabályzatot magukra nézve kötelezőnek ismerik el és kötelezettséget vállalnak arra, hogy szolgáltatásukkal kapcsolatos adatkezelés megfelel a jelen Adatvédelmi Szabályzatban foglaltaknak.

Az Adatkezelők fenntartják a jogát arra, hogy a felhasználók által megadott adatokat bármikor ellenőrizhessék, különösen, ha kétség merül fel a rendelkezésre bocsátott adatok valódiságát illetően. Az ellenőrzés ideje alatt az Adatkezelők jogosultak a felhasználó bármely, az Adatkezelők által üzemeltetett online kereskedelmi oldal használatához való hozzáférését korlátozni, vagy felfüggeszteni – legfeljebb az ellenőrzés lezárásáig.

Amennyiben a fenti tájékoztatást követően további kérdései vannak az Adatkezelők általi adatkezeléssel kapcsolatban, úgy kérjük forduljon hozzánk bizalommal e-mailben az info@dnh.hu e-mail címen vagy levélben a 1067 Budapest, Eötvös u. 35. szám alatti levelezési címen.

Vonatkozó jogszabályok

A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

 • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;
 • évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
 • évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
 • évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól;
 • évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról;
 • évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.

Budapest, 2021. január 15.

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató

I. A Szabályzat célja

A Calypso Health & Beauty Kft. számára kiemelt fontosságú cél a dnh.hu weboldal látogatói által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, a látogatók információs önrendelkezési jogának biztosítása. A Calypso Health & Beauty Kft. elkötelezi magát a látogatók személyes adatainak oly módon történő kezelése mellett, amely a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá a látogatók biztonságos internetezési lehetőségeinek megteremtéséhez. A Calypso Health & Beauty Kft. a látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.

Jelen Szabályzatban kinyilvánítjuk azokat az elveket, melyek meghatározzák a személyes adatok védelmével kapcsolatos politikánkat és mindennapos gyakorlatunkat. A Szabályzat kialakítása során figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra:

– Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;

– Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény;

– Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény

– 226/2003. (XII. 13.) Korm. rendelet az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, az elektronikus hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosító kijelzés és hívásátirányítás szabályairól

– Az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény;

– A Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének a tartalomszolgáltatásra vonatkozó működési, etikai és eljárási szabályzata, különös tekintettel a személyes adatok és információk kezeléséről és védelméről szóló 2. számú mellékletre;

– Az Online Privacy Alliance ajánlásai:http://www.privacyalliance.org/

A Szabályzat folyamatosan elérhető az alábbi címen: http://www.dnh.hu/webshop/aszf/

Amennyiben látogatóink közül bárki úgy érzi, hogy a jelen szabályzatban foglaltakon túlmenően további kérdése lenne, vagy problémája merülne fel, illetve olyan észrevételt tenne, amely a Szabályzat alapján számára nem, vagy nem teljesen egyértelmű, illetve magyarázatra szorul, kérjük, lépjen kapcsolatba a személyes adatok védelmének biztosításáért felelős kollégánkkal az alábbi e-mail címen: info@dnh.hu

Látogatóink kérése esetén a kérelemben foglaltaknak megfelelően minden esetben részletes tájékoztatást nyújtunk a kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről.

II. Fogalom meghatározások

 1. Személyes adat: Az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
 2. Különleges adat: A faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat.
 3. Adatkezelés: Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 4. Adatfeldolgozás: Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 5. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 6. Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 7. Adatkezelő: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 8. Adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;
 9. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 10. Adatmegjelölés: Az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
 11. Adatzárolás:
 12. Az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
 13. Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

III. A kezelt személyes adatok köre

Az Adatkezelés során a Felhasználó döntése alapján a Társaság az alábbi adatokat kezeli a regisztrációval rendelkező Felhasználók esetében: Felhasználó által a regisztrációkor megadott név, e-mail cím, telefon, postai cím, születési dátum.

IV. A Társaság által kezelt további adatok köre

A weboldal működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a weboldal igénybevétele során generálódnak, és amelyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.

V. Az Adatkezelés jogalapja, célja és módja

 1. Az Adatkezelésre a Társaság Felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során általuk közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az Adatkezelés jogalapja az Infotv. 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.
 2. Az Adatkezelés célja a Társaság internetes oldalán keresztül elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, ezen belül az internetes tartalomszolgáltatás nyújtása, hírlevél küldés, statisztikakészítés, a Felhasználók jogainak védelme. Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Jelen Szabályzatban meghatározott Adatkezelők közötti adattovábbítás a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül végezhető. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – kizárólag hatósági határozat alapján, vagy a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.
 3. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.
 4. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

VI. Az Adatkezelés elvei

 1. Adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni.
 2. Adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni.
 3. Az adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl.
 4. Meg kell tenni a megfelelő biztonsági intézkedéseket az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

VII. A Társaság által alkalmazott adatvédelmi irányelvek

 1. A Társaság szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat a Társaság az érintettek hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.
 2. A Társaság, mint Adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott adatokat az Infotv. rendelkezéseinek, a fenti 5.1 pontban hivatkozott jogszabályoknak és jelen Szabályzatban rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően kezeli, és azokat a jelen Szabályzatban meghatározott Adatkezelőkön kívül harmadik félnek át nem adja. A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem Adattovábbításnak.
 3. A Társaság bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt a Társaság érdekeinek sérelme, szolgáltatásai nyújtásának veszélyeztetése, stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Felhasználó elérhető adatait.
 4. A Társaság rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
 5. A Felhasználót tájékoztatni kell az Adatkezelés céljáról és arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. Az Adatkezelésről való tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy jogszabály rendelkezik a már létező Adatkezelésről – továbbítással vagy összekapcsolással történő adat felvételről.
 6. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Társaság az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
 7. A Társaság, mint Adatkezelő az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a jogszabályok által rögzített korlátozásokat minden esetben betartja.
 8. A Társaság kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.
 9. Adatkezelő zárolja a Személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt Személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
 10. A kezelt Személyes adat helyesbítésről, a zárolásról ill. a törlésről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot Adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

VIII. Az Adatkezelés időtartama

 1. A Felhasználó által megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó a szolgáltatásról – az adott felhasználói névvel – ki nem iratkozik, és egyúttal kéri az adatok törlését. A törlés időpontja a Felhasználó törlési igényének beérkezésétől számított 10 munkanap. Ez esetben az adat a jelen Szabályzatban meghatározott összes Adatkezelőnél törlődik. Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén – jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni is.
 2. A Felhasználó által megadott Személyes adatok – abban az esetben is, ha a Felhasználó a szolgáltatásról nem iratkozik le vagy regisztrációja törlésével csak a belépési lehetőséget szüntette meg, az azokban tárolt hozzászólások és feltöltött tartalmak megmaradnak – addig kezelhetőek a Társaság mint Adatkezelő által, amíg a Felhasználó kifejezetten írásban nem kéri azok kezelésének megszüntetését. A Felhasználó Adatkezelés megszüntetésére irányuló, a szolgáltatásról való leiratkozás nélküli kérése a szolgáltatás igénybe vételéhez fűződő jogát nem érinti, azonban előfordulhat, hogy Személyes adatok hiányában egyes szolgáltatásokat nem tud majd igénybe venni. Az adatok törlésére, az erre irányuló kérés beérkezésétől számított 10 munkanapon belül kerül sor.
 3. A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. A Társaság biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha a Felhasználó Személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, vagy a szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye – nyomozó hatóságokat illetve szakértőiket ide nem értve – nem lesz beazonosítható.

IX. Rendelkezés személyes adatokkal

 1. Személyes adatokban bekövetkezett változásokat illetve törlési szándékot a info@dnh.hu e-mail címen kell jelezni.
 2. A Társaság hírlevelei az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le.
 3. Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi(törölt) adatok már nem állíthatók helyre.
 4. Személyes adataik kezeléséről a Felhasználók a Társaságtól, mint Adatkezelőtől bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az info@dnh.hu címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhetnek. A levélben küldött tájékoztatás kérést a Társaság akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználó egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Felhasználónak az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Felhasználó adatait.
 5. Az Adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre Adatkezelő a kézhezvételtől számított 15 munkanapon belül köteles válaszolni. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

X. Adatfeldolgozás

A Társaság külön adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Az általa kezelt személyes adatokat szükség esetén az Adatkezelő saját technikai eszközeivel dolgozza fel.

XI. Külső szolgáltatók

 1. A Társaság egyes szolgáltatásainak igénybevétele során regisztrációt és belépést könnyítő külső szolgáltatókkal is együttműködhet. (pl. Facebook Inc., Google Inc., a továbbiakban: „Külső szolgáltató”) A Külső szolgáltatók rendszereiben az ott megadott adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi irányelvei az irányadók.
 2. Az egyes szolgáltatások keretében elérhetővé tett és a különböző közösségi oldalakon megosztott tartalmak vonatkozásában a tartalom megosztását lehetővé tevő Külső szolgáltató minősül a Személyes adatok kezelőjének, tevékenységére saját felhasználási feltételei és adatvédelmi szabályzata az irányadó. Ilyen külső közvetítő szolgáltatások például: Facebook, Google, Pinterest, Tumblr, Twitter, iwiw.
 3. Társaság a szolgáltatás üzemeltetéséhez kapcsolódóan egyes, a Felhasználó által megadott adatokat átadhat Külső szolgáltató részére, azonban az átadott adatokat a Külső szolgáltató kizárólag a jelen Szabályzatban meghatározott célra használhatja fel.

XII. Adattovábbítás lehetősége

 1. A Társaság, mint Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen Adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.
 2. Társaság az Adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet.

XIII. Az Adatkezelési Szabályzat módosítása

 1. A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.
 2. A Felhasználó a regisztrációval és a fiókjába való belépéssel elfogadja az Adatkezelési Szabályzat mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

XIV. Jogérvényesítési lehetőségek

 1. A Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Infotv., valamint az 1959. évi IV. tv. (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen Személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.).
 2. Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők az Adatkezelő munkatársai is az info@dnh.hu e-mail címen.